• n

  sự cầm vợt
  短めのポジションでグリップを持つ: cầm vợt ngắn

  Kỹ thuật

  chiều dày mối ghép (đinh tán) [grip]
  chuôi/cán [grip]
  dụng cụ kẹp [grip]
  khoảng ôm [grip]
  Explanation: Khoảng cách lớn nhất cho phép giữa hai đầu đinh tán.
  sự kẹp chặt [grip]
  sự ôm (đai truyền và puli) [grip]
  tay hãm [grip]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X