• Kỹ thuật

    ống nối để tra mỡ/miếng nối để tra mỡ [grease nipple]
    vú mỡ [grease nipple]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X