• Kỹ thuật

  [ グロー放電 ]

  sự phóng điện phát sáng [glow discharge]

  [ グロー放電 ]

  xung điện thể khí [grow discharge]
  Explanation: 気体放電の一種

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X