• Tin học

  [ グローバル形式 ]

  định dạng chung/quy cách chung [global format]
  Explanation: Trong chương trình bảng tính, đây là quy cách của các số hoặc các xếp đặt nhãn được áp dụng cho tất cả các ô trong bảng công tác. Với hầu hết các chương trình, bạn có thể bỏ qua quy cách chung này bằng cách quy định một quy cách khác dùng riêng cho một số ô nào đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X