• n

  cây thuốc phiện/thuốc phiện
  ケシの栽培: Trồng cây thuốc phiện
  ケシの栽培を禁止する: Cấm trồng cây thuốc phiện
  プレーンとゴマ、ケシの実、シナモン・レーズンがあります: Chúng tôi có máy bay, cây vừng, quả thuốc phiện, cây quế và nho khô
  アヘンの生産に用いられるケシを栽培する: Trồng cây thuốc phiện để sử dụng cho việc sản xuất thuốc phiện
  ビルマ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X