• Tin học

    phân biệt chữ hoa chữ thường/phân biệt dạng chữ [case-sensitive]
    Explanation: Phân biệt sự khác nhau giữa chữ hoa và chữ thường. DOS không có khả năng phân biệt dạng chữ; bạn có thể đánh các lệnh DOS bằng chữ thường hoặc chữ hoa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X