• n

  cáp

  n

  cáp/dây cáp
  ケーブル・マネージャ: Người quản lý cáp
  ケーブル・フック: Cái mỏ để móc dây cáp
  ケーブル・ツール: Công cụ cáp
  ケーブル・オンライン・データ・エクスチェンジ: Trao đổi dữ liệu trực tuyến thông qua cáp
  ケーブルTVのルール: quy định về truyền hình cáp

  Kỹ thuật

  cáp [cable]
  dây cáp/dây điện to [cable]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X