• Tin học

    bộ khớp cáp [cable matcher]
    Explanation: Là thiết bị cho phép sử dụng một loại cáp khác loại cần thiết nối để nối vào một thiết bị.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X