• n

  sự thu được/sự tiếp thu/thu được/tiếp thu
  ゲイン値: Giá trị thu được
  インカム・ゲイン: Thu được thu nhập
  キャピタル・ゲイン課税: Thế thu được vốn
  自動ゲイン選択: Lựa chọn khoản thu tự động

  Kỹ thuật

  độ khuếch đại [gain]
  Explanation: Độ khuếch đại là mức độ mà biên độ tín hiệu được tăng lên khi nó đi qua bộ khuếch đại bộ chuyển tiếp hoặc anten , hệ số khuếch đại là tỷ số công suất ra khỏi hệ khuếch đại trên công suất vào.
  hệ số khuếch đại [gain]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X