• n

  quân du kích/chiến tranh du kích/du kích
  ゲリラ・キャンプで一緒に訓練をする: cùng tập luyện trong trại quân du kích
  ゲリラ・コマンド攻撃: tấn công biệt động du kích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X