• Tin học

    cổng vào/cổng nối [gateway]
    Explanation: Trong lĩnh vực điện toán ghép mạng, đây là một thiết bị nối ghép hai mạng cục bộ không cùng họ với nhau, hoặc mạng cục bộ với một mạng diện rộng, với một máy tính mini hay máy tính lớn. Cổng nối có riêng của mình bộ xử lý và bộ nhớ, đồng thời có thể thực hiện hội thoại theo định ước và hội thoại băng rộng. Nói chung, thường gặp các cổng nối trong các tổ chức lớn, trong đó người ta thiết lập nhiều định ước mạng cục bộ. Ví dụ, cổng nối tên gọi FastPath (của hãng Kinetics) có khả năng liên kế giữa các mạng Apple Talk và EtherNet.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X