• Kỹ thuật

    [ げーとべん ]

    van cổng/van cửa/khoá/tấm chắn gió [gate valve]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X