• n

  cuộn (dây đồng)/cuộn dây
  テレフォン・コイル: Cuộn dây điện thoại
  ヒート・コイル: Cuộn dây nhiệt
  アンテナ・コイル: Cuộn dây ăng ten
  イグニッション・コイル (自動車): Cuộn đánh lửa (ô tô)
  ステータ・コイル: Cuộn dây stato

  Kỹ thuật

  bộ biến điện/bô bin [coil]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X