• Tin học

    [ コストさくげん ]

    sự giảm giá/sự hạ giá [cost reduction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X