• n

  rượu cô-nhắc/cô-nhắc
  食後に味わうコニャック: rược cô- nhắc nhâm nhi sau khi ăn
  コニャックを一杯飲む: uống một ly rược cô-nhắc
  コニャックを一滴たらした紅茶: hồng trà có cho một giọt rượu cô-nhắc
  年代もののコニャック: rược cô-nhắc lâu năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X