• n

  mối quan hệ/mối liên hệ
  データ転送コネクション: quan hệ đến truyền số liệu
  フレンチ・コネクション: mối quan hệ với người Pháp
  コネクション確立: xác lập mối quan hệ

  Kỹ thuật

  sự đóng (mạch) [connection]
  sự liên kết [connection]
  sự mắc/sự nối [connection]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X