• Tin học

    [ コネクショントラヒックきじゅつし ]

    bộ thể hiện lưu lượng kết nối [connection traffic descriptor]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X