• Tin học

  [ コネクションレス型ネットワーク伝送 ]

  chế độ phi kết nối (giao tiếp mạng) [connectionless-mode (network communications)]
  Explanation: Kiểu phi kết nối không yêu cầu thiết lập một phiên kết nối giữa hai hệ thống. Phía gửi dữ liệu đơn thuần chỉ bắt đầu gửi các gói (gọi là các datagram) đến đích. Dịch vụ nầy không tin cậy như phương pháp trên, nhưng hiệu quả trong trường hợp gửi dữ liệu định kỳ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X