• Tin học

    chi phí kết nối [connect charge]
    Explanation: Là số tiền mà một người dùng phải trả để kết nối tới một hệ thống dịch vụ không miễn phí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X