• Tin học

    chương trình sao chép [copy program]
    Explanation: Ví dụ như chương trình được thiết kế để sao chép các tệp dữ liệu vào ổ đĩa khác hay thư mục khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X