• Tin học

    bộ xử lý lệnh [command processor]
    Explanation: Một phần của hệ điều hành, nó nhận mã của người sử dụng đưa vào rồi cho hiện ra các dấu nhắc và các thông báo như thông báo chấp nhận và thông báo lỗi chẳng hạn. Người ta cũng hay dùng thuật ngữ tương đương command Interpreter.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X