• Tin học

    chế độ lệnh [command mode]
    Explanation: Là chế độ hoạt động, trong đó chương trình nằm chờ các lệnh được tạo ra.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X