• Tin học

  [ コマンドまちじょうたい ]

  trạng thái lệnh [command state]
  Explanation: Là trạng thái mà môdem chấp nhận lệnh, như là lệnh quay số chẳng hạn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X