• Tin học

    cổng COM1 [COM1]
    Explanation: Là một cổng nối tiếp thường được gán dải bộ nhớ vào ra là 03F8H và ngắt IRQ4. Trong rất nhiều hệ thống, cổng này được dùng để cắm chuột RS232.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X