• Kỹ thuật

    tiến hành cùng một thời gian [concurrent engineering]
    Explanation: 企画、開発、設計、製造までの工程を同時に、且つ並行に進行するプロセスのこと

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X