• Tin học

    chuyển ngữ cảnh [context switching]
    Explanation: Việc chuyển từ chương trình này sang chương trình khác mà không có chương trình nào tồn tại, khi các chương trình đó được nạp vào một chương trình đa nhập.///Khác với khả năng đa nhiệm thực của Microsoft Windows và DESQview, chương trình đa nhập không cho phép các chương trình nền sau tiếp tục hoạt động, nhưng lại cho phép bạn chuyển nhanh từ chương trình này sang chương trình khác.///Khi đã liên hợp với giao diện người-máy bằng đồ họa và các tiện khi cắt-và-dán lấy từ một clipboard, việc chuyển cảnh sẽ cho phép bạn di chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng từ trình ứng dụng này sang trình ứng dụng khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X