• Tin học

    [ こんとろーらほしゅしんだんばす ]

    bus chuẩn đoán và bảo trì điều khiển [controller maintenance and diagnostic bus]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X