• Kỹ thuật

    tính tương hợp/tính tương thích [compatibility]
    Explanation: Ở các phương tiện quang , mức độ mà những đĩa compac khác nhau có thể giải thích được bởi những kiểu máy quay đĩa hoặc ổ đĩa khác nhau . Trong truyền thông dữ liệu tính chất của những cặp thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu về biến đổi mã, tốc độ và mức tí

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X