• Tin học

    [ コンピュータ化 ]

    sự điện toán hoá/tin học hoá/vi tính hoá [computerization]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X