• Tin học

  [ コンピュータ統合生産 ]

  sản xuất tích hợp máy tính [CIM/Computer Integrated Manufacturing]
  Explanation: Laà sự sử dụng máy tính, các đường kết nối và các phần mềm đặc biệt để tự động hóa cả các chức năng quản lý và các hoạt động trong quy trình sản xuất. Một cơ sở dữ liệu chung được sử dụng cho cả quy trình sản xuất từ chế tạo, lắp ráp, kế toán, quản lý tài nguyên...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X