• Tin học

    vi đồ họa máy tính [computer micrographics]
    Explanation: Là kỹ thuật và phương pháp để ghi dữ liệu lên vi phim.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X