• Tin học

  [ コンピューター援用生産 ]

  sản xuất bằng máy tính [computer-aided manufacture/CAM]
  Explanation: Là quá trình sử dụng máy tính để tự động hóa quá trình chế tạo, lắp ráp và điều khiển các mặt trong sản xuất.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X