• Tin học

    nghệ thuật máy tính [computer art]
    Explanation: Một từ rất phổ biến để chỉ nghệ thuật tạo trên máy tính hay tạo bởi máy tính. Sự khác nhau chỉ là ở chỗ đối tượng tạo ra là cong người hay thiết bị điện tử. Nếu là con người thì tức là họ đã sử dụng các công cụ trên máy tính như các chương trình đồ họa có chức năng vẽ và xử lý ảnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X