• n

  khóa học/khóa
  コース・ナンバー: số hiệu khóa học
  コース・プログラマ: người lên chương trình khóa học
  ~の訓練コース: khóa đào tạo của ~
  いつもの決まったコース: khóa học lúc nào cũng được quyết định

  Kỹ thuật

  dòng [course]
  hành trình [course]
  hướng [course]
  khóa (học) [course]
  tiến trình [course]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X