• Kỹ thuật

  sự mã hoá/sự lập mã [coding]
  Explanation: Quá trình tạo ra chương trình chi tiết hóa từ đặc tả chú giải tốt và cần phải có sự hiểu biết cú pháp chi tiết của ngôn ngữ.

  Tin học

  lập trình/viết mã [coding]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X