• Tin học

    [ コード透過形データ通信 ]

    kết nối dữ liệu có tính trong suốt đối với mã [code-transparent data communication]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X