• Tin học

  [ コード変換 ]

  bộ chuyển đổi mã [code conversion/code translation]
  Explanation: Chuyển từ bộ mã này sang bộ mã khác. Các bộ mã ở đây có thể được hiểu là các ngôn ngữ lập trình hay các bộ mã ký tự.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X