• Tin học

    trang mã [code page]
    Explanation: Các trang mã chuẩn bị sẵn chứa các tập ký tự bao gồm các ký tự từ 0 đến 127 ứng với hệ bộ ký tự ASCII, và từ 128 đến 255 dành cho các loại ngôn ngữ nước ngoài đặc biệt. MS-DOS 6. 2 bao gồm các trang mã dùng cho 26 loại ngôn ngữ. Để ghi lên trang mã cứng, người ta dùng lệnh CHANGE CODE PAGE ( CHCP). Máy in và bàn phím của bạn cũng có thể được cấu tạo để sử dụng một loại trang mã ngoại ngữ xác định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X