• Tin học

  [ コードかもじしゅうごう ]

  tập ký tự đã được mã hoá/bộ ký tự đã được mã hoá [coded character set]
  Explanation: Bộ mã bàn phím cố định mà một hệ máy tính cụ thể đang sử dụng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X