• n

  sự gọi/sự gọi ra
   ~ガール: gái gọi
   ~サイン: tín hiệu gọi (điện thoại...)
   ~市場: thị trường cho vay ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng

  Tin học

  gọi [call (vs)]
  Explanation: Trong lập trình, đây là một lệnh chuyển sự thực hiện của chương trình đến một chương trình con hoặc một thủ tục. Khi chương trình con hoặc thủ tục đó đã hoàn tất, sự thực hiện của chương trình sẽ quay về lệnh chính tiếp theo sau lệnh gọi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X