• n

  kinh phúc âm/sách phúc âm
  そのミュージシャンはゴスペルの経歴(バックグラウンド)を持っている: Nhạc sĩ đó có kiến thức cơ bản về kinh phúc âm
  最初に影響を受けた音楽はゴスペルだった: Nguồn ảnh hưởng về âm nhạc đầu tiên của tôi là kinh phúc âm
  ゴスペルソング: Bài hát về kinh phúc âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X