• n

  kính bảo hộ/kính râm
  スキー用ゴーグル: kính râm dùng khi trượt tuyết
  青い色のついたゴーグル: kính bảo hộ màu xanh
  ゴーグルを付ける: đeo kính râm
  溶接用ゴーグル: kính bảo hộ khi hàn

  Kỹ thuật

  kính bảo vệ/kính bảo hộ [goggle]
  kính làm việc [goggle]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X