• n

  chữ ký

  Kinh tế

  ký [signature]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  Tin học

  hàm sin [sine]
  Explanation: Là tỷ lệ giữa chiều dài của cạnh đối lập với một góc nhọn và chiều dài của cạnh huyền.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X