• Tin học

    lớp con [subclass]
    Explanation: Lớp con là lớp trong lập trình hướng đối tượng mà nó được sinh ra và kế thừa các thuộc tính hay các phương thức từ một lớp khác đã có, lớp đó gọi là lớp cơ sở hay lớp cha.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X