• Kỹ thuật

  [ サブマージアークようせつ ]

  sự hàn hồ quang chìm/sự hàn dưới lớp thuốc [submerged arc welding]
  Category: hàn [溶接]
  Explanation: フラックス中において溶接ワイヤと母材間アークから生じるアーク熱で溶接する方法。主として自動アーク溶接に用いられる。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X