• Tin học

    [ サブルーチン名 ]

    tên thường trình con/tên thủ tục con [subroutine name]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X