• Tin học

    [ サンプリング定理 ]

    quy tắc lấy mẫu [sampling theorem]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X