• Tin học

    đường tìm kiếm [search path]
    Explanation: Là đường dẫn mà theo đó hệ điều hành tìm thấy file được lưu trữ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X