• Tin học

    [ サービスひんしつけいやく ]

    thỏa thuận về chất lượng phục vụ/hợp đồng về chất lượng dịch vụ [quality of service agreement, contract]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X