• Tin học

    [ シグナリング機能 ]

    hàm tín hiệu/chức năng tín hiệu [signalling function]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X